HENK ehk

Hoolekande Ekspertiisi-
ja Nõustamiskeskus

Probleemse käitumise juhendamine aitab kohelda inimesi väärikalt, hoiduda nende
valesti mõistmisest tingitud väärkohtlemisest ning toetab inimõiguste järgimist.

Meie eesmärk

MTÜ HENK-i peamine eesmärk on aidata mõista ja muuta kognitiivse langusega inimeste (intellektipuudega, liitpuudega, raske/kroonilise psüühikahäirega, ajukahjustusega, dementsusega jt) probleemset käitumist, pakkudes selleks koolitusi, nõustamist, tööjuhendamist asutuste meeskondadele, pereliikmetele ja lähedastele.

Alates 2016 on MTÜ HENK juhendanud meeskondi 347 juhtumi probleemse käitumisega toimetulekul ja läbi viinud 83 probleemse käitumise teemalist koolitust. Varasema töö kokku arvestamine on hetkel pooleli.

Kes me oleme?

Meie meeskonnas töötab koordinaator Piret Raudjärv ja kolm probleemse käitumise eksperti:

Piret Raudjärv

Koordinaator

Ain Klaassen

Tegevusterapeut

Monika Salumaa

Tegevusterapeut

Urve Tõnisson

Tegevusterapeut

Koostööpartnerid