Koolitused

Koolitusi pakume teemadel: erinevad metoodikad klienditöös (TEACCH jmt), tegevusplaani koostamine; tegevusvõime hindamine; intellektipuue; autism; probleemse käitumise juhendamine; tegevuste kasutamine ja kohandamine klienditöös; intellektipuudega inimeste seksuaalsus ja selle juhendamine; jm psüühilise erivajadusega ja klienditööga seotud koolitused

Koolituste täpsem sisu, vorm, koht ning pikkus sõltuvad tellija vajadustest ning võimalustest. Hind enamasti 120 €/tund (väljaspool Tallinna lisandub transpordikulu 0.3€/km).