Juhtumipõhine nõustamine

Me nõustame kliendi/lapse tugivõrgustikku (lähedased, pereliikmed, juhendajad, pedagoogid, terapeudid jt), mida suurem on meeskond, seda parem. Meeskonna kohtumisel peaksid osalema kõik, kes antud klienti/last tunnevad ja on valmis olukorrale lahenduse leidmiseks ka panustada.

Juhendamine sisaldab kliendi/lapse vaatlust tema tavapärases keskkonnas, intervjuud lähedaste ja töötajatega, dokumentatsiooni läbitöötamist, meeskonnas kliendi/lapse arenguprofiili koostamist temast tervikpildi saamiseks, käitumise analüüsi selle põhjuste ja eesmärgi väljaselgitamiseks ning kokkulepete sõnastamist, käitumisjuhiste kirja panemist. Paari kuu pärast on kohtumine sama meeskonnaga, kus teeme kokkuvõtte töötavatest/mittetöötavatest juhistest ning eesmärkidest, analüüsime muutunud käitumist, sõlmime uued täpsustatud kokkulepped meeskonnas.

PS! Oleme tänulikud kui hiljem tulemusi meiega jagatakse!

Enne meie poole pöördumist palume läbi mõelda mõned küsimused:

Milline on kliendi/lapse probleemne käitumine? Kui suur on kliendi/lapse tugivõrgustik/meeskond ja kes sinna kuuluvad? Mida on kliendi/lapse käitumisega toimetulekuks eelnevalt proovitud? Millist toetust/teraapiaid on klient/laps saanud? Millist toetust/juhendamist on meeskond/pereliikmed eelnevalt saanud? Kuidas toimub HENK juhtumipõhise nõustamise teenuse rahastus? …

Teenuse orienteeruv maksumus

Juhtumipõhisel nõustamisel/juhendamisel tuleb arvestada töömahuga kuni 16 ak tundi neljal erineval kohtumisel. HENK meeskond töötab alati duona ning juhendamine maksab 120 €/tund (väljaspool Tallinna lisandub transpordikulu 0.3€/km).