Ain Klaassen

Sündinud 13.06.1974.

Hariduselt olen sotsiaalpedagoog (Tallinna Pedagoogiline Seminar 1996 a) ja tegevusterapeut (Oulu Polytechnic Soome 1999 a). Lisaks olen end pidevalt täiendanud erinevate rehabilitatsiooni ja hoolekandega seonduvate teemade ning täiskasvanuõppe osas, sh läbinud Rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koolitajate koolituse (Taru Ülikooli Pärnu Kolledž 2009 a) ja omandanud käitumiseksperdi eriala (Blankers&Hage Holland 2015 a).

Oman praktilist töökogemust tegevusterapeudina nii raske ja sügava intellektipuude kui liitpuudega lastega ning täiskasvanutega, samuti psüühilise erivajadusega täiskasvanutega alates 1996-ndast aastast. Rehabilitatsioonisüsteemis olen tegutsenud alates 2001-st aastast, tööd täiskasvanute koolitajana alustasin 2000-ndal aastal. Olen koolitanud erinevatel teemadel nii haridus-, meditsiini-, seadusandlus- kui hoolekandevaldkonna töötajaid.

Olen osalenud nii erinevate teenuste loomise kui arendamise juures (SA Autistika – igapäevaelu toetamise teenus äärmusliku kahjustava käitumisega autismi ja intellektipuudega inimestele; Rakvere Lille kodu ja Imastu Koolkodu – kinnise lasteasutuse teenus; AS Hoolekandeteenused Tapa kodu ja Pärnu Kaevu üksus – ööpäevaringne erihoolekandeteenus autismiga klientidele). Samuti olen osalenud erihoolekande süsteemi arendamisel, sh tegevusjuhendaja koolituse arendamine alates 2001 a ja selle nõuete kehtestamine (SHK Seaduse määrus 2009-ndal aastal, tegevusjuhendaja kutsestandardi koostamine 2015-ndal aastal).

Kuulun MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus, MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus, MTÜ Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit juhatusse, olen MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing liige.

Olen „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmusliku kahjustava käitumisega“ käsiraamatu üks koostajatest, kelle igapäevatööks on raskesti mõistetava käitumisega kliendijuhtumite lahendamine MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses.