Sotsiaalvaldkonna arendamine

Oleme teinud koostööd mitmete erivajadusega inimestega kokku puutuvate valdkondade ning organisatsioonidega ning jätkuvalt avatud ja valmis panustama pakkudes oma erivajaduse ja -hoolekande alaseid teadmisi.