Urve Tõnisson

Mind on alati huvitanud inimene kogu oma olemuses ning toimimises. Maailma sündimine on tõeline ime, me kõik oleme selle ime kogemuses osalejad. Samas see ime võib sisaldada aga väga erinevaid aspekte, mis teeb inimeseks olemise keerukaks, värvikaks ja raskesti hoomatavaks. Selleks, et paremini mõista, olen õppinud nii meditsiini kui psühholoogiat ning erinevaid lähenemisi ja teraapiaid.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õeteaduse osakonna ning Mainori Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala. Olen end täiendanud psühholoogia valdkonnas paljudest erinevatest teraapiatest; läbinud pikaajalised koolitused rehabilitatsiooni CARe metoodika (Storm Rehabilitate, Holland), kunstiteraapiad (TLÜ), kognitiivne psühholoogia ja teraapia (Professionaalse Psühholoogia Instituut); tugigrupijuhendaja (Soome/Eesti), käitumiseksperdi koolitus (Blankers-Hage Holland), teadvelolekupõhine MBSR koolitus (Center for Mindfulness Finland OY).

Erihoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas olen töötanud alates 2001 aastast nii terapeudi, koolitaja kui arendajana. Olen osalneud erihoolekandeteenuste loomisel (MTÜ Viljandimaa Singel –igapäevaelu toetamise teenus; Imastu Koolkodu – kinnise lasteasutuse teenus, Pärnu Kaevu üksus – ööpäevaringne erihoolekandeteenus autismiga klientidele) ning süsteemi arendamisel .

Olen olnud tegev tegevusjuhendajate koolitusega alates 2001 kuni tänaseni (nii täiendkoolituse kui kutseõppe raames). Viimasel ajal tegelen raskesti mõistetava käitumisega psüühilise erivajadusega kliendijuhtumine juhendamisega, psüühilise erivajadusega inimeste nõustamise ja koolitamisega, valdkonna töötajate nõustamise ja koolitamisega.

Teen koostööd kogemusnõustajatega ning osalen eksperdina valdkonna arendamisel. Mul on Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutse.

Olen „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmusliku kahjustava käitumisega“ käsiraamatu üks koostajatest.

.