Monika Salumaa

Olen sündinud 28.03. 1968 Tallinnas, kuid juhuse tahtel kolisin peale keskkooli lõpetamist 1986 Läänemaale, kus abiellusin ja rajasin kodu Kavardi tallu.

Töökohaks sai Koluvere Hooldekodu. Hariduselt olen tegevusterapeut (Olulu Polytechnic Soome 1999), lisaks omandasin ratsutamisterapeudi (Tartu Ülikool 2006) ja käitumiseksperdi (Blankers&Hage Holland 2015) eriala. Eesti erihoolekandevaldkonnas olen tegev üle 30 aasta omades kogemust tööst kõigil erihoolekandeteenustel ja erinevates rehabilitatsioonimeeskondades.

Olen loonud ja arendanud erinevaid erihoolekandeteenuseid ning osalenud eksperdina uute teenuste käivitamisel (SA Autistikas igapäevaelu toetamise teenus äärmusliku kahjustava käitumisega autismi ja intellektipuudega inimestele, kinnise lasteasutuse teenus Imastu Kool-Kodus ja Rakvere Lille kodus, ööpäevaringne erihoolekandeteenus autismiga klientidele AS Hoolekandeteenused Tapa kodus ja Pärnu Kaevu üksuses). Tegevusjuhendaja koolitusega olen olnud seotud aastast 2001 osaledes läbi aastate Tervise Arengu Instituudis nii õppekavade koostaja kui koolitaja rollis.

Alates 2016 õpetan ja loon õppekavu tegevusjuhendajatele Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Olen „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmuslikult kahjustava käitumisega“ üks koostajateks. Minu igapäevatööks on probleemselt käituvate kliendijuhtumite lahendamine MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses.

Oman Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutset.